Mobirise

Aktuality

Vážení rodiče,

od 3.5.2021 se bude provádět testování 1 x týdně, v den nástupu dítěte do MŠ.Mateřská škola je otevřena pro děti:

1. Které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.
2. Zákonných zástupců, kteří pracují:
- Zdravotničtí pracovníci poskytovatelé zdravotních služeb
- Pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školním klubu, o oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá a nebo Praktická škola dvouletá
- Pedagogickými pracovníky školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
- Zaměstnanci bezpečnostních sborů
- Příslušníci ozbrojených sil
- Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
- Zaměstnanci uvedení § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- Zaměstnanci Úřadu práce České republiky
- Zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
- Zaměstnanci Finanční správy České republiky.


Milí rodiče, jistě víte, že se děti musí testovat, před nástupem do školky. Testy se budou provádět 2x týdně a máme vyhrazeny 3 místa. Testování vám zabere naším odhadem 30 minut.

Prosím přeposílám stránku, kde je vše podrobně objasněno a ukázáno. Tato stránka obsahuje i video, jak si své dítě budete testovat.

Po celou dobu test budete bude k dispozici personál ze školky. Jakmile budete mít test hotov, prosím, ukažte výsledek personálu ze školky, který zaznamená výsledek testů. Pro děti jsme obdrželi Singclean test. Prosím shlédněte video s asistencí – to budete vy rodič.

jak na to ve škole | testování.edu.cz

Na vyžádání dodáme dokumentaci.

                     Každý ptáček hnízdo má, vždy se vrací do něj rád.
U nás v hnízdě každé ptáče své místo má, zpívat, cvičit, kreslit se v něm učí rád.

Mobirise

O školce

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit našim dětem základy celoživotního vzdělávání podle jejich zájmů, potřeb a možností.


Vítejte u Ptáčat

Mateřská škola Zlín, Dětská, příspěvková organizace se nachází v srdci zlínského sídliště  Jižní Svahy obklopena nově zrekonstruovanou, multifunkční zahradou.  Školka má 2 třídy s kapacitou 56 dětí.

Díky velikosti jsme taková velká rodina, kde se všichni známe. Jakékoli akce se vždy konají pro obě třídy, což umožňuje nejen prolínání, ale především společné vzájemné poznávání všech zaměstnanců, rodičů a především dětí. Mezi tradiční společné akce, které pořádáme,  patří například Podzimní Lampiónový průvod, Vánoční dílničky, Den pro Rodinu nebo také  charitativní akce Den pro Zuzanku, ke které se každoročně zapojujeme.

Jak si u nás na dětské představujeme šťastné dítě?
Smějící se, veselé, radující se, hrající si,  mající zájem o dění ve školce, těšící se do školky, přátelské. To vše s ohledem na  individualitu každého dítěte.

- Chceme navodit pozitivní přístup k životu, ukázat jim, že smích funguje stejně tak, když je dobře a stejně tak, když je hůře
- Chceme dětem ukázat smysl pro humor
- Chceme s nimi dělat činnosti pro zábavu, nikoliv pro bezchybný výtvor
- Chceme je podporovat v jejich spontánnosti, podporovat a povzbuzovat v jejich zájmech
- Chceme podporovat jejich přátelství, včetně kamarádské pomoci
- Chceme podporovat tělesnou pohodu a volný pohyb
- Chceme se s nimi radovat ze života

Našim cílem je pracovat s dětmi v klidu, pohodě, vytvářet u nich tyto základy nenásilnou a hravou formou, prožívat s dětmi denní drobné radosti, naučit je tyto radosti vnímat, umět se v dnešním uspěchaném světě na chvíli zastavit a tyto drobnosti si uvědomit a vychutnat.

Těšíme se na Vás

Třídy

Třída Skřivánků je navštěvovány dětmi ve věku od 3 do 5 let.
O děti se starají paní učitelky Bc. Věra Divoká a Bc. Barbora Svobodová. Nedílnou součástí třídy mladších dětí je i školní asistentka Kateřina Smitec.

Na co klademe důraz:

- Adaptace na nové prostředí, kamarády a učitele
- Seznámení s prostory školky, seznámení třídy a
režimem dne
- Samostatnost a sebeobsluze, hygienickým návykům a základům slušného chování
- Sociální vztahy, kamarádství 
- Spojení s přírodou a vzdělávání v environmentální výchovy 
- Procvičování grafomotoriky

Doplňkové aktivity:

- Dětskou jógu
- Obrázkové knihy a dětské encyklopedie

Třída Vlaštovek je navštěvována dětmi ve věku 5-6 let.
O děti se starají paní učitelky Mgr. Ivana Scharfová, Mgr. Lucie Ondíková. Nedílnou součástí třídy je i asistent pedagoga Bc. Martina Jandíková.

Na co klademe důraz:

- Samostatnost a sebeobsluze, hygienickým návykům a základům slušného chování
- Procvičování grafomotoriku
- Logopedickou prevenci
- Pravidelné cvičení Dětské jógy
- Metodu Dobrého stratu
- Spojení s přírodou a vzdělávání v environmentální výchovy
- Do výuky zařazujeme cizí jazyk – Němčinu a Angličtinu

Doplňkové aktivity:

- Kroužek angličtiny
- Návštěvu místnosti Snoezelen (multisenzorická místnost)
- Předškolácké přenocování ve školce
- Jezdíme na ,,Škola v přírodě" 
- Účast na ,,Zlínském  Škrpálku"
- Organizace ,,Den se Sporťáčkem"

Náš tým

Praktické informace

Podpořili nás

RZESOTTO JINDŘICH – MONTÁŽE OKEN, POZÁRUČNÍ SERVIS

Seřízení oken 

PDK Styl s.r.o.


Nová podlaha

mmcité, a.s.


Lavičky na zahradu

Fotogalerie

Školní rok 2020/2021

Další pravidelné akce a aktivity

Prostory

Dokumenty

Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace
Dětská 4698, 760 05 Zlín
+420 577 142 748

msdetska@email.cz